top of page

OntslagmotiveringSedert 01.04.2014 bestaat er regelgeving betreffende de ontslagmotivering. Behoudens enkele specifieke uitzonderingen, heeft iedere werknemer het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. De werkgever kan:

  • de ontslagredenen op eigen initiatief schriftelijk meedelen

  • of afwachten tot de werknemer hierachter informeert. De werknemer dient deze vraag via een aangetekende brief aan zijn werkgever te stellen en dit binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst of binnen 6 maanden na betekening van de opzegging door de werkgever indien de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn.

De werkgever die weigert om de ontslagredenen mee te delen binnen 2 maanden na het schriftelijk verzoek van de werknemer, kan hiervoor een sanctie ontvangen ter hoogte van 2 weken loon. Bovendien heeft de werknemer de mogelijkheid om via de rechtbank een schadevergoeding te eisen wanneer de rechter oordeelt dat zijn ontslag kennelijk onredelijk is. Deze schadevergoeding wordt begroot op min. 3 weken en max. 17 weken loon.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page