top of page

Outplacement na medische overmacht

Met ingang van 29.04.2019 is een nieuwe vorm van outplacement in werking getreden wanneer een medische overmacht wordt ingeroepen door de werkgever. De werkgever moet het outplacementaanbod doen binnen de 15 dagen na uitdiensttreding. Deze begeleiding heeft een waarde van € 1.800,00 voor 30 uren.

Outplacement?

Outplacementbegeleiding is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

De maatregel is ontstaan als bescherming tegen ontslag voor oudere werknemers, maar is sinds 01.01.2014 ook uitgebreid naar ontslagen werknemers met een hoge opzeggingstermijn van minstens 30 weken en sinds 29.04.2019 uitgebreid naar uitdiensttredingen waarbij de werkgever zich beroept op een medische overmacht.

Via de outplacementbegeleiding zorgt de dienstverlener voor:

de psychologische omkadering bij ontslag en wedertewerkstelling;

het opstellen van een persoonlijke balans;

hulp bij het uitwerken van een strategie voor het zoeken naar werk;

de begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe arbeidsovereenkomst;

begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu; logistieke en administratieve steun.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page