top of page

Kan ik een contract met een jobstudent vroegtijdig beëindigen?

Een arbeidsovereenkomst met een jobstudent zal steeds van bepaalde duur zijn en bijgevolg een einddatum bevatten. Dit betekent dat de overeenkomst automatisch ten einde loop op die datum. Het is evenwel mogelijk om de overeenkomst te beëindigen voor deze einddatum. We onderscheiden 4 scenario's:


1. Tijdens de proeftijd

De eerste 3 arbeidsdagen van de student worden beschouwd als proeftijd. Dit heeft tot gevolg dat in deze periode het mogelijk is voor beide partijen om de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige formaliteit verplicht is. Een schriftelijke bevestiging van beëindiging van de arbeidsrelatie is evenwel aan te raden.


2. Na de proeftijd

De studentenovereenkomst kan worden beëindigd na inachtname van de opzeggingstermijn. De duur ervan is afhankelijk van de duur van de overeenkomst en wordt als volgt bepaald:


Duur aanwerving Opzeggingstermijn

≤ 1 maand Opzeg werkgever: 3 dagen

Opzeg werknemer: 1 dag

> dan 1 maand Opzeg werkgever: 7 dagen

Opzeg werknemer: 3 dagen


3. Na 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid

De arbeidsovereenkomst met een jobstudent die langer dan 7 ononderbroken dagen zieken is, kan eveneens worden beëindigd na de 7e dag ziekte. U moet als werkgever dan wel een vergoeding betalen die overeenkomst met het loon van de opzeggingsperiode of het deel van de termijn die nog gepresteerd moet worden.


4. Tot slot zal u de arbeidsrelatie eveneens kunnen beëindigen omwille van een andere redenen dan de ziekte van de student. U dient evenwel de beëindiging van de arbeidsrelatie kunnen rechtvaardigen met deze andere reden. Zoniet, is het mogelijk dat een willekeurig ontslag wordt ingeroepen door de jobstudent.Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page