top of page

Covid-19 - Coronaverlof, wie-wat-hoe?


Wie kan beroep doen op coronaverlof?

Ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar en kinderen met een handicap onder de 21 jaar (of de volwassene met een handicap die opgevangen wordt door zijn ouders en intramuraal of extramuraal wordt behandeld, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen) kunnen van coronaverlof gebruik maken. Voorwaarde is dat zij minstens 1 maand in dienst zijn en dat jij als werkgever akkoord gaat. Medewerker die nu al recht hebben op het gewone ouderschapsverlof, komen ook in aanmerking voor het coronaverlof. Daarnaast kunnen ook officieel aangestelde pleegouders coronaverlof aanvragen.Wat houdt het coronaverlof in?

Voltijdse werknemers kunnen het verlof halftijds opnemen of in een 1/5 regeling, vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2020. Werknemers die minstens 3/4 werken wanneer het verlof ingaat, kunnen ook halftijds coronaverlof opnemen. Dit kan:

  • in één aansluitende periode;

  • in één of meerdere periodes van een week , al dan niet aansluitend;

  • in één of meerdere periodes van één maand, al dan niet aansluitend;

  • of in een combinatievorm van optie 2 en 3.


Het coronaverlof komt er naast het gewone ouderschapsverlof. De dagen coronaverlof zullen dus niet meetellen voor de maximale duur van het gewone ouderschapsverlof.


De werknemer die coronaverlof opneemt, ontvangt een uitkering van de RVA. Dezelfde voorwaarden en regels als bij het gewone ouderschapsverlof gelden. Uitkeringen liggen echter 25% hoger.


Hoe wordt het coronaverlof aangevraagd?

Een werknemer die coronaverlof wenst op te nemen, vraagt dat ten minste 3 werkdagen op voorhand schriftelijk aan. Daaropvolgend heb je maximaal zes werkdagen om de aanvraag schriftelijk te weigeren of goed te keuren.

Ook aanvragen tot omzetting of schorsing van het gewone ouderschapsverlof, dienen volgens bovenstaande procedure te gebeuren.


Bij het doorgeven van de lonen worden dezelfde looncodes gebruikt als diegene die je gebruikt voor het ‘gewone’ ouderschapsverlof. Ook op DmfA of andere officiële aangiften/sociale documenten wordt het corona-ouderschapsverlof op dezelfde manier vermeld als het reguliere ouderschapsverlof.


Ten laatste één maand na de start van het coronaverlof vraagt de werknemer zijn uitkering schriftelijk aan bij de RVA.


Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page