Heeft een jobstudent recht op gewaarborgd loon?

Voor studenten gelden bij ziekte dezelfde regels voor gewaarborgd loon als bij gewone werknemers. Omwille van de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand die in bepaalde situaties van toepassing is, is er vaak geen gewaarborgd loon van toepassing bij studenten met een arbeidsovereenkomst van minder dan 3 maanden. Voor studenten-bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur langer dan 3 maanden is onmiddellijk gewaarborgd loon verschuldigd.Om aanspraak te maken op gewaarborgd loon, dienen zij dezelfde verplichtingen te volgen als de gewone werknemers (bv. doktersattest afleveren als dit door werkgever gevraagd wordt).

Uitgelichte Posts
Recente Posts