top of page

Heeft een pas afgestudeerde werknemer recht op verlof?

Verlofrechten worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar. Voor een jongere die afstudeerde in het afgelopen jaar, zal dit vakantiedienstjaar onvolledig zijn. Toch kan een jongeren in het jaar dat volgt op het jaar waarin hij afstudeerde, jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon. De jongere kan deze jeugdvakantie-uitkering bekomen door het formulier C103-jeugdvakantie-werknemer ingevuld te bezorgen aan de uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of HVW).


Wie?

Jongeren die:

  • op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben

  • in de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies of opleiding hebben beëindigd

  • na de beëindiging van de studies of opleiding gedurende ten minste één maand gewerkt hebben als loontrekkende


Wanneer op te nemen?

De jeugdvakantie kan worden opgenomen tijdens tewerkstelling als loontrekkende en na uitputting van de gewone betaalde vakantie. Voor het overige wordt de jeugdvakantie vastgesteld zoals gewone vakantiedagen.


Klik hier om meer informatie te bekomen op de website van de RSZComments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page