top of page

Verlenging economische steunmaatregelen tem 30.09.2021

De federale regering nam maandagavond de beslissing om een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni tot en met 30 september.

Het gaat om onderstaande steunmaatregelen :

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren

 2. Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is

 3. Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties

 4. Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag

 5. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten

 6. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen

 7. Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

 8. Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september

 9. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden

 10. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen

 11. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon

 12. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid

 13. Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskersDe regering geeft verder meer dat het de bedoeling is vanaf 1 oktober over te gaan naar meer specifieke maatregelen en relance-initiatieven.


コメント


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page