top of page

P-assist BV bezit het exclusieve copyright van deze website. Oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van deze website, of delen ervan, maakt een inbreuk uit op de intellectuele rechten en is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P-assist BV.

 

De pagina’s op deze website en alle gegevens die er te vinden zijn, hebben een louter informatieve waarde. De meegedeelde informatie verlenen geen rechten. Bijgevolg kan de informatie die u op deze website terugvindt, in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Aansprakelijkheid inzake schade die iemand zou lijden door zich te baseren op deze informatie is bijgevolg niet op P-assist BV te verhalen.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden. P-assist BV heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. P-assist BV. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of enige schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.

bottom of page