top of page

Taxshift en afschaffing IPA-korting

Vanaf 01.04.2016 treedt de eerste verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in, die werd aangekondigd in het kader van de taxshift.

Deze daling zal gelden voor alle werknemers van categorie 1.​ Dit zijn werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid.

Voorheen bedraagde de basiswerkgeversbijdragen voor deze categorie 32,40% (basispercentage: 24,92% + loonmatigingsbijdrage).

Vanaf 01.04.2016 daalt deze basiswerkgeversbijdragen tot 30,00% (basispercentage: 22,65% + loonmatigingsbijdrage).

​In 2018 zal de basiswerkgeversbijdrage dalen naar 25,00% (basispercentage: 19,88% + loonmatigingsbijdrage).

​Daarnaast zal vanaf 01.04.2016 de algemene IPA-korting van 1% worden afgeschaft voor de profitsector.​ Deze korting voorzag in een algemene loonlastvermindering voor de werkgevers en zorgde voor een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt​.

Slechts in een aantal specifieke situaties kan deze IPA-korting nog worden toegepast.​

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page