top of page

Feestdagen 2024

Voor de feestdagen in 2024 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2023 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.


Indien niets voorzien wordt voor de vervanging van de feestdag, wordt de feestdag vervangen bij individueel akkoord tussen de werkgever en werknemer. Komt er geen akkoord tot stand, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op de feestdag.


Een overzicht van de feestdagen in 2024 vindt u hieronder

  • Maandag 1 januari (Nieuwjaar) 

  • Maandag 1 april (Paasmaandag) 

  • Woensdag 1 mei (Feest van de arbeid)  

  • Donderdag 9 mei (O.L.H.‐Hemelvaart) Maandag 20 mei (Pinkstermaandag) 

  • Zondag 21 juli (Nationale feestdag) 

  • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Tenhemelopneming) 

  • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) 

  • Maandag 11 november (Wapenstilstand) 

  • Woensdag 25 december (Kerstmis) Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page