top of page

Wetsontwerp 'werkbaar en wendbaar werk' goedgekeurd


Doel van de wettekst is meer flexibiliteit voor werkgevers en tegelijk meer grip voor werknemers op de balans tussen werk en privé. Een van de veelbesproken punten is de annualisering van de arbeidsduur, die door tegenstanders wordt weggezet als de afschaffing van de 38-urenweek. Concreet betekent dit dat de werknemers in een kwartaal gemiddeld maar een maximum aantal uur mogen werken. Hoeveel uur dat is, hangt af van sector en bedrijf. Hoeveel uur per week mag gewerkt worden, hangt ook af van de situatie. Het gemiddelde moet wel kloppen per kwartaal.

Belangrijk is dat het arbeidsrecht tot op zekere hoogte moduleerbaar is, zodat de sectoren de mogelijkheid krijgen om regels op maat uit te werken. De wet bestaan deels uit maatregelen die van toepassing zijn op alle ondernemingen, en deels uit regels die de sectoren op maat kunnen uitwerken.

De nieuwe wet zal retroactief in werking treden op 1 februari 2017. Maar die globale datum van inwerkingtreding geldt niet voor alle maatregelen. Er zijn wel maatregelen te nemen voor het invoeren in uw onderneming.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page