top of page

Vlaamse aanwervingsincentive: deadline 01.08

Aanwerving langdurig werkloze. Wanneer u sinds 1 januari 2017 een langdurig werkloze aanwerft in een exploitatiezetel in het Vlaams gewest, kunt u een forfaitaire incentive aanvragen (bij het departement Werk). Het moet gaan om iemand van min. 25 en max. 54 jaar (op het einde van het kwartaal van aanwerving) die al minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB.


Premie in twee schijven. De premie wordt door de VDAB betaald in twee schijven. De eerste schijf van € 1.250 voor een voltijds regime na drie maanden tewerkstelling, de tweede schijf van € 3.000 voor een voltijds regime na een tewerkstelling van een jaar. Voor deeltijdse werknemers die minstens 30% en minder dan 80% werken, gaat het om € 750 en € 1.800. Vanaf 80% wordt men gelijkgesteld met een voltijdse.


Aanvraagtermijn van drie maanden. De premie moet expliciet aangevraagd worden en dit via een elektronische tool, zie http://www.werk.be/awi . Die aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden na de indiensttreding. U krijgt in principe binnen de maand een antwoord.


Overgangsperiode tot 1 augustus 2017. Omdat de tool niet direct operationeel was, heeft men beslist om voor aanwervingen die ‘vroeg op het jaar’ gebeurd zijn, tijd te geven tot 1 augustus 2017. Stel, de werknemer is in dienst gekomen op 1 maart 2017. Dan heeft u tijd tot 1 augustus i.p.v. tot 1 juni 2017. Stel, hij is in dienst gekomen op 1 juni 2017. Dan heeft u sowieso nog tijd tot 1 september 2017 om uw aanvraag te doen.


Als u in Vlaanderen een langdurig werkloze aangeworven heeft, kunt u daar een premie voor krijgen. Voor aanwervingen t.e.m. 30 april 2017 moet u de aanvraag doen vóór 1 augustus 2017.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page