top of page

Starterjobs: wat te doen na 1 juli?

De maatregel van de starterjobs, die officieel in werking treedt op 1 juli, zal niet van start kunnen gaan op de voorziene datum. Toch zijn er zaken die u reeds kan doen ter voorbereiding van de effectieve start, die vermoedelijk na 1 oktober 2018 zal zijn.


Wanneer u een arbeidsovereenkomst afsluit met een jongere zonder werkervaring na 1 juli betaalt u best het minimumloon of barema. U maakt met andere woorden nog geen gebruik van een verlaagd brutoloon. U dient eveneens te beseffen dat deze aanwerving kan betekenen dat een startersjob mét verlaagd loon (indien en wanneer die de komende maanden toch mogelijk wordt) voor deze jongere misschien niet meer zal kunnen.


Een clausule met de vermelding dat 'een verlaagd brutoloon zal toegepast worden, indien mogelijk met terugwerkende kracht, van zodra de wetgeving rond de startersjobs zoals bepaald in de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie uitvoerbaar wordt', kan hier eventueel een oplossing voor bieden. Deze clausule biedt echter geen garantie. De timing en modaliteiten van de regeling zullen hierbij van belang zijn.


Wanneer u een jongere zonder werkervaring wil aanwerven, maar enkel met een verlaagd brutoloon onder het minimumloon of barema, zal u geduld moeten uitoefenen tot er meer duidelijkheid komt. Indien er meer nieuws is, houdt P-assist u hiervan op de hoogte.Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page