top of page

Feestdagen 2019

De werknemer mag tijdens 10 feestdagen per jaar niet tewerkgesteld worden.

​Deze zijn voor 2019 op:​

Dinsdag 1 januari Nieuwjaar

Maandag 22 april Paasmaandag

Woensdag 1 mei Feest van de arbeid

Donderdag 30 mei O.L.H.-Hemelvaart

Maandag 10 juni Pinkstermaandag

Zondag 21 juli Nationale feestdag

Donderdag 15 augustus O.L.V.-Tenhemelopneming

Vrijdag 1 november Allerheiligen

Maandag 11 november Wapenstilstand

Woensdag 25 december Kerstmis

​Zondag of gewone inactiviteitsdag

Indien een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt deze door een gewone activiteitsdag vervangen.

Mogelijk stellen de paritaire organen voor alle of een deel van de ondernemingen onder hun bevoegdheid een vervangingsdag vast.​ Deze beslissing zal in een KB bekend worden gemaakt en bijgevolg ook bindend zijn. Indien het paritair comité hierover geen beslissing neemt, kan de vervangingsdag worden vastgesteld door een akkoord tussen werkgever en syndicale afvaardiging of werknemers.

Indien op deze niveau's geen beslissing wordt genomen, moeten de vervangingsdagen in onderling akkoord tussen de werkgever en elke werknemer worden vastgesteld. Komt er geen akkoord tot stand, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Bekendmaking

De data van de feestdagen moeten in het arbeidsreglement worden vermeld. De werkgevers zijn verplicht vóór 15 december 2018 in de lokalen van hun onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht aan te pakken waarin de vervangingsdagen van de feestdagen worden vermeld.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page