top of page

De single permit: een gecombineerde vergunning voor toelating tot arbeid en toelating tot verblijf


Met ingang van 01.01.2019 is de procedure gewijzigd voor de aanvraag van een arbeidskaart voor een tewerkstelling van langer dan 90 dagen. Voortaan moet een gecombineerde vergunning (“single permit”) aangevraagd worden. Deze gecombineerde vergunning bestaat uit een elektronische verblijfskaart met zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf.

De gecombineerde vergunning is van toepassing voor een aanvraag waarvan het de bedoeling is dat het verblijf en de tewerkstelling langer dan 90 dagen duurt. Deze vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt dus geen aparte papieren arbeidskaart meer afgeleverd. De werkgever moet een aanvraag indienen bij de centrale Vlaamse migratiedienst (=hoofdbestuur in Brussel). Indien de werknemer een “toelating tot arbeid voor onbepaalde duur” wenst, moet de werknemer (en niet de werkgever) een aanvraag indienen bij het Gewest waar hij officieel woont.

Voor verblijven en tewerkstelling van maximaal 90 dagen blijft de oude procedure van toepassing en worden nog wel papieren arbeidskaarten afgeleverd, tenzij de betrokkene is vrijgesteld van de arbeidskaart.

Reeds afgeleverde arbeidskaarten blijven geldig. Bij een hernieuwing van de kaart moet door de werkgever de nieuwe gecombineerde procedure gevolgd worden.

Meer info is terug te vinden op volgende website: https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/algemene-informatie.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page