top of page

Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid

Sinds 01.01.2019 heeft de Vlaamse overheid enkele wijzigingen doorgevoerd in zijn doelgroepenbeleid. Het betreft wijzigingen aangaande de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, de doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren en de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Voor de doelgroepvermindering oudere werknemers is het loonplafond gewijzigd. Vanaf 01.01.2019 is dit plafond in het 4de kwartaal verhoogd om werkgevers toe te laten om een eindejaarspremie toe te kennen zonder deze vermindering te verliezen. Het loonplafond bedraagt € 18.545,00/kwartaal in 4de kwartaal en € 13.945,00/kwartaal voor de eerste 3 kwartalen.

Het maximale verminderingsbedrag voor een oudere zittende werknemer werd verhoogd voor een werknemer die ouder is dan 60 jaar van € 1.150,00/kwartaal naar € 1.500,00/kwartaal.

Daarnaast werd een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen ingevoerd bij de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende 55-plussers. Het gaat om een volledige vrijstelling die geldt voor een periode van 8 kwartalen.

Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren

Sinds 01.01.2019 bestaat er voor de aanwerving van een laaggeschoolde jongere gedurende 8 kwartalen een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse ondersteuningspremie is een loonpremie voor werkgevers die personen met een arbeidshandicap aanwerven. Vanaf 01.01.2019 is deze voor bepaalde duur aan te vragen voor personen waarbij nog een zekere progressie mogelijk is.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page