top of page

Loopbaanonderbreking en arbeidsduur

Voor werknemers met een deeltijds tijdskrediet of deeltijds thematisch verlof gelden de regels van deeltijdse arbeid. Het is belangrijk dat de exacte tewerkstellingsbreuk (50 % of 80 %) strikt wordt gevolgd. RVA heeft recent zijn standpunt verstrengd m.b.t. bijkomende uren en overuren. Overuren zijn bijgevolg niet toegelaten. RVA beperkt tevens mogelijkheden voor werknemers met loopbaanonderbreking om bijkomende uren te presteren. Slechts onder bepaalde voorwaarden zijn bijkomende uren toegestaan (o.a. niet-systematisch, mits recuperatie binnen de referentieperiode en zonder betaling van overloon).

Als de werkelijk gepresteerde uren niet overeenstemmen met de breuk die het gevolg is van de loopbaanonderbreking tijdens de referteperiode is er een niet-toegelaten cumulatie van loon met de toegekende onderbrekingsuitkering door RVA. Afhankelijk van de geldende reglementering zal RVA dan het recht op loopbaanonderbreking en/of het recht op uitkering weigeren. Reeds betaalde uitkeringen kunnen worden teruggevorderd.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page