top of page

Educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

In februari melden wij u reeds dat de regeling betreffende betaald educatief verlof voor opleidingen vanaf 1 september 2019 zou wijzigen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft elke werknemer in de privésector in Vlaanderen recht op 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV) met behoud van loon (tot een bepaald bedrag – zie loonplafond). Voor werknemer die minstens halftijds werken, zal het recht pro rata worden berekend. Het aantal uren dat een werknemer van deze 125 uren voor een bepaalde opleiding kan opnemen, hangt af van de opleiding die hij wil volgen. U kan dit nagaan via een tool op de site van de Vlaamse overheid.

U kan als werkgever 21,30 euro terugbetaald krijgen voor elk opgenomen VOV-uur. U dient deze tussenkomst digitaal aan te vragen, tot 3 maanden na de start van de opleiding. Per kwartaalaangifte (DmfA) dient het aantal opgenomen uren opleidingsverlof vermeld te worden.

De federale regering legt jaarlijks een loonplafond vast met het maximale bedrag dat je als werkgever verplicht bent te blijven uitbetalen. Voor 2019-2020 ligt dat op 2928 euro bruto. Er is echter geen verplichting om daaronder te blijven, je kunt ervoor kiezen om het volledige loon uit te betalen.

Tot slot zijn de voorwaarden om voor een opleiding VOV te krijgen, strenger dan in de oude regeling. Zo moet het om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding gaan. U kan de vereisten vinden je in de beoordelingscriterianota van de overheid en in een online databank nagaan of een opleiding een werknemer recht geeft op VOV.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page