top of page

Kilometervergoeding eigen voertuigen

De federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding voor het gebruik van hun persoonlijk motorvoertuig ten behoeve van de dienst. De fiscus aanvaardt hetzelfde bedrag voor de professionele verplaatsingen van werknemers uit de privésector.

De vergoedingen voor het gebruik van een eigen auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen beschouwt men als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 van 0,3573 EUR per kilometer naar 0,3653 EUR per kilometer.

De circulaire voor de ambtenaren die dit bedrag bevestigt, moet nog gepubliceerd worden. Daarna neemt de fiscus dit bedrag ook over in een fiscale circulaire.

Gevolgen voor de werkgever

Onder voorbehoud van publicatie kan u vanaf 1 juli 2019 een iets hoger bedrag aan forfaitaire kilometervergoeding toekennen, voor professionele verplaatsingen.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page