top of page

Vervangingsfeestdagen 2020

Feestdagen die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming, moeten worden vervangen. U bent verplicht vóór 15.12.2019 de vervangingsdatum a.d.h.v. een gedateerd en ondertekend bericht uit te hangen in de lokalen van de onderneming. Daarnaast moet een kopie van dit bericht bij het arbeidsreglement worden gevoegd en aan de inspectie worden overgemaakt.


Indien er collectief niets wordt voorzien voor de vervanging van de feestdag, wordt de feestdag vervangen bij individueel akkoord tussen de werkgever en werknemer. Als er geen akkoord tot stand komt, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op de feestdag.


In 2020 vallen de feestdagen als volgt:


Woensdag 1 januari Nieuwjaar

Maandag 13 april Paasmaandag

Vrijdag 1 mei Feest van de arbeid

Donderdag 21 mei O.L.H.-Hemelvaart

Maandag 1 juni Pinkstermaandag

Dinsdag 21 juli Nationale feestdag

Zaterdag 15 augustus O.L.V.-Tenhemelopneming

Zondag 1 november Allerheiligen

Woensdag 11 november Wapenstilstand

Vrijdag 25 december KerstmisUitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page