top of page

Studentenarbeid - bewijs statuut


Een werkgever kan onder voorwaarden iemand tewerkstellen als student en is daarbij geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd is, maar enkel een 'solidariteitsbijdrage'.


De werkgever moet zich ervan vergewissen dat die persoon effectief student is. Hij mag dit doen a.d.h.v. alle middelen, maar louter een verklaring op eer van de student of het voorleggen van (een kopie van) een studentenkaart zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden.

Een (kopie van een) bewijs/attest van inschrijving aan een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar volstaat echter wel.


De werkgever moet deze gegevens niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet hij als werkgever kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page