top of page

Kennisgeving werkloosheid overmacht

Bij het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zal de werkgever vanaf 13/07 een kennisgeving moeten richten aan elke betrokken werknemer. Dit geldt zowel bij volledige als bij gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid. De kennisgeving moet ten laatste de dag voor de ingangsdatum van de tijdelijke werkloosheid gebeuren.

De melding moet een aantal vermelding bevatten:

  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft;

  • de dagen of het aantal dagen waarop de werkgever de werknemer tijdelijk werkloos stelt, en desgevallend de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tewerkgesteld blijft.

De kennisgeving kan collectief gebeuren, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij is onderworpen.

De wijze waarop de kennisgeving moet gebeuren, is vormloos. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat hij de kennisgeving deed.

! Vermeld ook de formaliteiten die werknemers moeten vervullen om een uitkering van de RVA te krijgen.


Sanctie

Bij niet-naleving moet de werkgever het normaal loon van de werknemer betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van die kennisgeving.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page