top of page

UPDATE - Corona-werkloosheid na augustus

Vanaf 1 september 2020 loopt de huidige regeling van tijdelijke werkloosheid af. De federale regering heeft nu beslist dat alle bedrijven, zonder beperking van sectoren, tot 31 december 2020 kunnen gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als ze in het tweede kwartaal van 2020, tijdelijke werkloosheid – wegens corona of om economische redenen – hebben ingeroepen voor minstens 20% van de normale arbeidstijd.

Ondertussen werden de specifieke modaliteiten afgekondigd.

Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid vanaf 1/9, zal je dit document aan het bevoegde RVA kantoor moeten bezorgen. P-assist brengt deze formaliteit in orde voor de klanten die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen. Van zodra wij hieromtrent een beslissing van RVA ontvangen, zullen wij hierover communiceren naar de klant toe.

Voldoe je niet aan het 20%-criterium, kan je bijgevolg geen aanspraak meer maken op de corona-werkloosheid. In dat geval kan je wel vanaf september overschakelen naar tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Er kunnen zich verschillende scenario's voordoen.

1/ De onderneming heeft minstens 10% productie/omzet daling in Q2 2020 t.o.v. Q2 2019.

In dat geval kan u gebruik maken van de 'overgangsregeling tijdelijke werkloosheid bedienden' met een vereenvoudigde procedure tot 31/12/2020. Meer info vindt u hier. Het formulier vindt u hier.

2/ De onderneming heeft geen productie-/omzetdaling van ten minstens 10% in Q2 2020 t.o.v. Q2 2019.

Dan kan u gebruik maken van de 'klassieke regeling tijdelijke werkloosheid bedienden'. Dit is de reguliere regeling die blijft gelden na 2020.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page