top of page

Aanwerven/ontslaan wanneer ik als werkgever afwezig ben?

In principe komt de bevoegdheid om aan te werven of te ontslaan toe aan de werkgever. Is deze echter afwezig, bestaat de mogelijkheid om een andere persoon het mandaat te geven om in zijn naam en voor zijn rekening over te gaan tot aanwerving of ontslag van werknemers.


Voor de toewijzing van dit mandaat bestaan geen specifieke vormvereisten, al wordt wel aangewezen om een schriftelijk document op te stellen en daarin duidelijk aan te geven wie bevoegdheden krijgt, om welke bevoegdheden het gaat en hoe lang het mandaat geldt. Op die manier zal de handeling onmiddellijk bindend voor de werkgever/werknemer binnen de grenzen van het mandaat.


Gebeurt de aanwerving of het ontslag door een onbevoegd persoon, zonder mandaat, zal het ontslag op een later tijdstip moeten worden bekrachtigd door de werkgever om geldig te zijn.


Specifiek voor het ontslag om dringende reden (wanneer elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk geworden is door een ernstige tekortkoming van één van de partijen), wordt aanbevolen om het ontslag binnen de drie werkdagen te bekrachtigen.Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page