top of page

Covid-19 - Kan een ik vaccinatiebonus toekennen?

Nu de vaccinatiecampange enige tijd loopt, rijzen er vragen van werkgevers die hun personeel wensen te motiveren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 door hen een premie toe te kennen.


Een individuele bonus geven aan werknemers die zich vaccineren is i.k.v. de privacywetgeving niet toegestaan. Het verzamelen van deze gegevens behoord immers tot de persoonlijke gegevens van uw werknemer. De werknemer zou die gegevens wel vrijwillig met u kunnen delen, maar in dat geval is de Gegevensbeschermingsautoriteit van oordeel dat de werknemer onder druk zou kunnen komen te staan om de gegevens te delen en deze bijgevolg niet meer vrijwillig met u worden gedeeld.Ook een collectieve loonbonus mag, i.k.v. een recente update door FOD Werk, niet worden toegekend. Een collectieve bonus kan nochtans worden toegekend als deze afhankelijk wordt gesteld aan een collectief doel, waarvan de realisatie kennelijk onzeker is, maar het standpunt van de FOD Werk is duidelijk: het is niet mogelijk om een collectieve loonbonus te koppelen aan het vaccineren van werknemers.

De FOD Werk haalt wel aan dat het mogelijk is, wanneer er een preventieplan bestaat binnen de onderneming, te voorzien in de toekenning van een bonus wanneer het aantal afwezigheidsdagen wegens arbeidsongevallen of ziekte vermindert.

Комментарии


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page