top of page

Een werknemer vraagt Vlaams Opleidingsverlof, waarover gaat het?

Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) laat werknemers een erkende opleiding volgen, waarvoor ze een bepaalde periode afwezig mogen zijn op het werk, terwijl ze verder loon krijgen. Na afloop krijg je als werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire compensatie.Welke opleidingen?

Het VOV geldt enkel voor loopbaan- of arbeidsmarktgerichte opleidingen, of wanneer een werknemer examens aflegt voor de Vlaamse examencommissie of voor een ervaringsbewijs.


Hoeveel opleidingsverlof krijgt mijn werknemer?

De jaarbasis is 125 uur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opleidingen :

- Met verplichte aanwezigheid: de duur van de opleiding en het aantal uur per week er wordt gewerkt bepalen het aantal

uren opleidingsverlof.

- Zonder verplichte regelmatige aanwezigheid: de studiepunten, lestijden of examens voor de

examencommissie/competentieverwerving.


Terugbetaling aanvragen?

Terugbetalingsaanvragen gebeuren digitaal, binnen de 3 maanden na de start van een opleiding via het WSE-loket. Ook moeten het aantal gevolgde uren per kwartaal worden ingegeven in de DmfA (aangifteplatform sociale zekerheid). De opleidingsschool laadt zelf de getuigschriften op. Op basis hiervan bepaalt de overheid hoeveel je terugbetaald krijgt.
Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page