top of page

Feestdagen 2023

Voor de feestdagen in 2023 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2022 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.


Indien niets voorzien wordt voor de vervanging van de feestdag, wordt de feestdag vervangen bij individueel akkoord tussen de werkgever en werknemer. Komt er geen akkoord tot stand, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op de feestdag.


De feestdagen vallen in 2023 op volgende dagen


Zondag 1 januari (Nieuwjaar)

Maandag 10 april (Paasmaandag)

Maandag 1 mei (Feest van de arbeid)

Donderdag 18 mei (O.L.H.‐Hemelvaart)

Maandag 29 mei (Pinkstermaandag)

Vrijdag 21 juli (Nationale feestdag)

Dinsdag 15 augustus (O.L.V.‐Tenhemelopneming / Moederdag)

Woensdag 1 november (Allerheiligen)

Zaterdag 11 november (Wapenstilstand)

Maandag 25 december (Kerstmis)
Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page