top of page

Fiscaal voordeel opleidingen 2021

De Belgische regering wil werkgevers aanzetten om werknemers meer opleiding en vorming aan te bieden. Wanneer u uw personeel in 2021 bijkomende opleidingen laten volgen, kan u rekenen op nieuwe steunmaatregelen, onder de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De premie zal enkel worden toegekend aan werkgevers die hun werknemers meer opleidingsuren laten volgen dan wat thans wettelijk wordt voorzien.


Voorwaarden

  • ten minstens 6 maanden in dienst bij de werkgever. ( gebruikelijke opleidingen nieuwe werknemers komen niet in aanmerking).

  • duur minstens 5 dagen voor kmo's (anders 10 dagen) tijdens ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Ziekte schorst de periode van 30 dagen. Het gaat om 76 opleidingsuren (7,6u per dag). Voor deeltijdse werknemers geldt een proratisering.

  • per werknemer maximum 10 periodes bij eenzelfde werkgever.

  • het kan gaan om formele (externe) opleidingen als om informele (interne) opleidingen. Het aantal informele opleidingsdagen mag maximaal 20% bedragen (in geval van 5 dagen, voor de regeling van 10 dagen geldt 10% als maximum).

  • de opleiding is niet wettelijk of reglementair verplicht (vb stage)

  • de werkgever draagt de kostDe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bedraagt 11,75% van het loon. Premies en voordelen alle aard tellen mee. Het dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en opzegvergoedingen zullen niet meetellen. Het voordeel is enkel van toepassing voor werknemers met een maximaal belastbaar bruto van €3.500. De bezoldiging van de maand waarin de opleiding is afgerond, zal worden gebruikt als berekeningsbasis van de vrijstelling.

תגובות


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page