top of page

Geen doktersbriefje meer?Een werknemer die nu arbeidsongeschikt is zal op verzoek van de werkgever een doktersbriefje moeten kunnen voorleggen. Die verplichting kan in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement staan.


Binnenkort zou een zieke werknemer tot 3x per kalenderjaar geen doktersattest moet voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid, zonder dat een CAO of het arbeidsreglement kan hiervan niet afwijken. De werknemer zal daarbij de werkgever wel onmiddellijk moeten meedelen op welk adres hij verblijft tijdens de arbeidsongeschiktheid. Op die manier blijft een eventuele medische controle mogelijk.

Enkel voor KMO's is een afwijking voorzien. Zo kunnen werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet afwijken via een CAO of het arbeidsreglement. Zij zullen dus nog wel een ziektebriefje mogen vragen.


! Dit is een ontwerptekst, waarbij amendementen nog steeds mogelijk zijn. De maatregel zal in werking treden op de tiende dag na publicatie in het Belgisch staatsblad.Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page