top of page

Heeft een werknemer recht op verlof om te solliciteren?

Een werknemer die ontslagen is of zelf ontslag heeft genomen, heeft tijdens de opzegperiode recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat de werknemer, met behoud van uw loon, afwezig mag zijn op het werk om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprek te gaan. De afwezigheid is te betalen door de werkgever.


Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag de werknemer van het recht om van het werk afwezig te zijn een- of tweemaal per week gebruik maken, zonder dat de duur van deze afwezigheid in totaal meer dan een arbeidsdag per week bedraagt. Tijdens de voorafgaande periode mag hij slechts één halve dag per week afwezig zijn. Voor deeltijdsen geldt de regeling pro rata van hun tewerkstellingsbreuk. Een werknemer die outplacement geniet, zal tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn recht hebben op sollicitatieverlof ten belope van 2 halve dagen of 1 volledige dag per week.

Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page