top of page

Telewerk vanuit het buitenland, kan dat zomaar?

U krijgt de vraag of een van u werknemers de komende weken kan telewerken vanuit een vakantieverblijf in het buitenland. Waar houdt u best rekening mee?


Arbeidsongevallenverzekering

U kijkt best u polis arbeidsongevallenverzekering na, vaak is een ongeval in het buitenland niet gedekt. In dat geval dient u de polis uit te breiden. Telewerkers zijn gedekt igv arbeidsongeval tijdens uitvoering overeenkomst als het ongeval zich voordoet op de plaatsen en tijdens de periode van de dag die schriftelijk werden overeengekomen voor de uitvoering van het werk. Als die schriftelijke vermeldingen ontbreken, dan wordt de telewerker geacht te werken in de woonplaats of op normale arbeidsplaats(en) en tijdens de normale werkuren in de onderneming. (Buiten-/vakantieverblijf komt in dat geval niet in aanmerking)


RSZ

Qua sociale zekerheid moet u er rekening mee houden dat, wanneer een werknemer tijdelijk in een ander EU-land werkt, daar ook RSZ zal betalen. Om dit op te lossen, kan u de werknemer tijdelijk ‘detacheren’ in het buitenland. Daarvoor vraagt u een A1-formulier aan in België. Mogelijks dient u ook een voorafgaandelijke aangifte te doen van de werknemer in het buitenland. (Blijft de werknemer binnen de landsgrenzen, is er ikv RSZ geen probleem)


! U kan weigeren dat u werknemer vanuit het buitenland werkt. De arbeidsplaats is een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Uw werknemer kan dit niet zomaar eenzijdig wijzigen, ook niet i.g.v. telewerk.


Fiscaal

Op fiscaal vlak is er in principe geen probleem, een werknemers blijft belastbaar in zijn woonland. Met heel wat EU-landen werden verdragen gesloten waarin voorzien wordt dat dit het geval is zolang er niet meer dan 183 dagen in een periode van 12 maanden in het betreffende land verbleven wordt. Per land verschilt deze regeling.Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page