top of page

Vergroening bedrijfswagens

Deze week maakte minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, bekend dat hij wil inzetten op een vergroening van het wagenpark, door de fiscale aftrekbaarheid enkel voor elektrische bedrijfswagens toe te kennen en een fiscale stimulans te voorzien voor het plaatsen van laadpunten.
Wat weten we al van de plannen?


Uitdoven van de fiscale aftrekbaarheid bedrijfswagens

Voorlopig beperken de fiscale ingrepen zich tot de aftrekbaarheid van de auto- en

brandstofkosten voor de werkgever.


In het huidige systeem wordt het aftrekpercentage van de wagens berekent volgens een

formule o.b.v. de CO2-uitstoot, waarbij de aftrekbaarheid bedraagt minimaal 50% en

maximaal 100% is.


Tot 2023 zou deze regeling behouden blijven. Vanaf 01.01.2023 tot 31.12.2025 komt is een

uitdoofregeling van toepassing, waarbij de fiscale aftrekbaarheid van niet-elektrische

wagens afneemt.

Vanaf 2026 zullen enkel nog de kosten aftrekbaar zijn voor wagens die geen CO2 uitstoten

(elektrische wagens). Voor wagens die nog (deels) op fossiele brandstof rijden, is er geen

aftrekbaarheid meer.

Verder kunnen we meegeven dat er voorlopig niets wijzigt aan het belastbaar voordeel van

alle aard, verbonden aan het privégebruik van de bedrijfswagen.


In het bijzonder voor lichte vrachtauto’s, motorfietsen en gemotoriseerde drie- en vierwielers,

waar de kosten momenteel 100% aftrekbaar zijn, zou vanaf 1 januari 2026, de 100%

aftrekbaarheid enkel nog voor voortuigen zonder CO2 uitstoot gelden. Voertuigen

die hier niet aan voldoen, zullen nog voor 50% aftrekbaar zijn.Kostenaftrek woon-werk

Momenteel is het zo dat zij die de werkelijke beroepskosten bewijzen in de aangifte

personenbelasting, kosten verbonden aan woon-werkverkeer in mindering kunnen

brengen voor €0,15/kilometer.


Vanaf 01.01.2026 zou die kostenaftrek enkel nog toegelaten zijn voor kosten verbonden aan

bedrijfswagens zonder CO2 uitstoot.Creatie van laadmogelijkheden

De laadfaciliteiten zijn momenteel nog onvoldoende beschikbaar. Daarom zal de installatie

van laadstations worden aangemoedigd d.m.v.

  • belastingvermindering voor installaties van private laadpunten;

  • verhoogde kostenaftrek voor werkgevers die in installaties van publiek toegankelijke laadstations voorzien.

Hierbij werden geen data meegegeven, enkel dat de incentives er op korte termijn zullen

komen om een versnelde omslag richting het elektrisch rijden mogelijk te maken.Aanpassingen mobiliteitsbudget

Omdat de algemeen verspreide toepassing van het mobiliteitsbudget binnen

ondernemingen nog uitblijft, wil de minister ook daar maatregelen nemen om

in te zetten op duurzaamheid.

De wachttermijnen voor werkgever en werknemer, waarbij een werkgever ten minste 3 jaar

1/meer bedrijfswagens aanbied en de werknemer ten minste 12 maanden in aanmerking

komen voor een bedrijfswagen, zullen verdwijnen.

Een werknemer zou ook meer keuze krijgen binnen het mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld een

abonnement op het openbaar vervoer voor zijn inwonende gezinsleden.De minister van Financiën legde deze plannen slechts voor aan zijn regeringspartners. De regels kunnen dus nog wijzigingen.


Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page