top of page

Vervangingsfeestdag 2021

Feestdagen die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming, moeten worden vervangen. U bent verplicht vóór 15.12.2020 de vervangingsdatum a.d.h.v. een gedateerd en ondertekend bericht uit te hangen in de lokalen van de onderneming. Daarnaast moet een kopie van dit bericht bij het arbeidsreglement worden gevoegd en aan de inspectie worden overgemaakt.


Indien er collectief niets wordt voorzien voor de vervanging van de feestdag, wordt de feestdag vervangen bij individueel akkoord tussen de werkgever en werknemer. Als er geen akkoord tot stand komt, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op de feestdag.De feestdagen in 2021:


Nieuwjaar Vrijdag, 1 Januari 2021

Paasmaandag Maandag, 5 April 2021

Dag van de Arbeid Zaterdag, 1 Mei 2021

O.H. Hemelvaart Donderdag, 13 Mei 2021

Pinkstermaandag Maandag, 24 Mei 2021

Nationale feestdag Woensdag, 21 Juli 2021

O.L.V. hemelvaart Zondag, 15 Augustus 2021

Allerheiligen Maandag, 1 November 2021

Wapenstilstand Donderdag, 11 November 2021

Kerstmis Zaterdag, 25 December 2021

Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page