top of page

Wanneer kan ik een gepensioneerde inschrijven als flexi-jobber?

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen. Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling, komt in aanmerking voor een flexi-job. Het gaat daarbij om alle personen die een ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen genieten.


Sectoren?

Het gaat om alle ondernemingen die onder deze paritaire commités vallen:

  • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij

  • PC 119 van de handelaars in voedingswaren

  • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel

  • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven

  • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

  • PC 312 voor de warenhuizen

  • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)
Loon en formaliteiten

Het minimum flexi-loon bedraagt 10,08 euro per uur. Dit loon geldt eveneens voor gepensioneerden. Daarnaast zal, zoals voor andere flexi-jobbers, ook voor een gepensioneerde flexi-jobber een raamovereenkomst moeten worden opgemaakt.

! Het loon dat de gepensioneerde met zijn flexi-job verdient wordt als een beroepsinkomen beschouwd. Hier moet dus rekening mee worden gehouden om na te gaan of de gepensioneerde al dan niet de loongrenzen in het kader van de toegelaten activiteiten overschrijdt.

Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page