top of page

Wanneer kan ik iemand inschrijven als flex?

Bij de dimona-aangifte kan u nagaan of u de mogelijkheid heeft iemand tewerk te stellen onder de vorm van een flexi-job. Door de werknemer in te geven onder paritair comité 'xxx' als 'flx', kunt u te weten komen of hij/zij effectief voldoende gewerkt heeft in het betrokken kwartaal of gepensioneerd is. Wanneer de site van de RSZ aangeeft dat dit niet mogelijk is, is het belangrijk dat u de pagina verlaat vóór u de dimona bevestigt. Doet u dit niet, genieten u en de werknemer niet de voordelen van een flexi-job.


U kunt er ook voor kiezen om niet dagelijks een dimona-aangifte te doen, maar om een 'gewoon' arbeidscontract te sluiten met een flexi voor bepaalde duur, bv. voor een week of langer. Ook dan moet u echter dagelijks de prestaties registreren, bv. in een witte kassa. Dagdimona's zijn vaak de gemakkelijkste methode.


Ondernemingen die onder volgende paritaire comités vallen kunnen flexi-jobbers inzetten:

  • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij

  • PC 119 van de handelaars in voedingswaren

  • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel

  • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

  • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven

  • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

  • PC 312 voor de warenhuizen

  • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

  • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s of de horeca (PC 302)


Wie kan een flexi-job uitoefenen?Werknemers. Wie 3 kwartalen geleden minstens 4/5de gewerkt heeft bij een andere werkgever.

Bovendien mag de betrokkene niet in een periode zitten die gedekt is door een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever waar de flexijob uitgeoefend wordt, noch een opzegtermijn presteren bij de werkgever waar hij de flexijob uitoefent.

Elk kwartaal opnieuw worden deze voorwaarden gecontroleerd.


Gepensioneerden. Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling.


Hoeveel bedraagt het loon?

Het wettelijk minimum is 9,36 euro per uur. Daarbovenop komt nog 7,67% vakantiegeld dat de werknemer meteen krijgt. Op dit flexi-loon betaalt de werknemer geen sociale bijdragen en geen belastingen. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25 procent. Hou er in je loonberekening rekening mee dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen en feestdagen en nachtwerk, beide eveneens belast aan 25 procent.

Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page