top of page

Covid-19 - Wat als een werknemer terugkeert uit een risicogebied?

De hervatting van het werk van uw werknemers die uit vakantie in het buitenland terugkeren,kan enigszins worden verstoord. Zo is het mogelijk dat de FOD Buitenlandse Zaken uw werknemer aanbevelen of dwingen zichzelf bij terugkeer in quarantaine te plaatsen. Maar wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?


Er kunnen zich 3 scenario's voordoen. Daarbij is echter onmiddellijk de kanttekening te maken dat een werknemer zijn reisbestemming niet verplicht dient mee te delen aan zijn werkgever. Als u de informatie toch zou meekrijgen, dient u als volgt te handelen:


  1. Terugkeer uit groen gebied

Er zijn geen quarantaine maatregelen, de werknemer kan het werk op de normale

manier hervatten.


2. Terugkeer uit oranje gebied

Een quarantaineperiode is aanbevolen, maar niet op te leggen. Het is dus werknemer

die bepaald of hij zich er aan zal onderwerpen, maar u kan dit in geen geval verplichten.

Werknemers die besluiten zichzelf in quarantaine te plaatsen, moeten u daar

onmiddellijk van op de hoogte brengen. Van werknemers waarvan het werk

daardoor niet kan worden uitgevoerd (telewerk niet mogelijk), zal de overeenkomst

worden geschorst wegens overmacht. In principe krijgt hij voor die dagen een uitkering

ten laste van de RVA. De werknemer zal hiervoor een getuigschrift quarantaine moeten

kunnen voorleggen.


3. Terugkeer uit rood gebied

In dat geval heeft de werkgever het recht een werknemer de toegang tot de

arbeidsplaats te ontzeggen, gezien er een verplichte quarantaine is. De werknemer

moet u onmiddellijk op de hoogte brengen, en eventueel een getuigschrift van

quarantaine voorleggen. Van werknemers waarvan het werk daardoor niet kan worden

uitgevoerd (telewerk niet mogelijk), zal de overeenkomst worden geschorst wegens

overmacht. In principe krijgt hij voor die dagen een uitkering ten laste van de RVA. De

werknemer zal hiervoor een getuigschrift quarantaine moeten kunnen voorleggen.


Tip: Communiceer duidelijk met uw werknemers. Zo kan u hen in een voorafgaande mededeling vragen om u te op de hoogte te brengen als ze terugkeren van een reisbestemming die in oranje of rood gebied is ingedeeld. Het is ook raadzaam

om hen te informeren over de gevolgen die dit voor hen heeft voor de hervatting van het werk.

Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page