top of page

Welke documenten moet ik afleveren bij ontslag?

Volgende sociale documenten dienen door de werkgever te worden overhandigd bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer:

 • werkloosheidattest C4

 • de laatste loonfiche

 • de individuele rekening

 • het vakantieattest (voor bedienden)

 • de fiscale fiche

 • een outplacementaanbod voor werknemers die daarvoor in aanmerking komen

 • voor werknemers met recht op ecocheques: een informatiefiche over het recht op ecocheques

 • ! Sinds 6 januari 2019 voor werknemers die over een bedrijfswagen beschikken, het bedrijfswagenattest.


Het bedrijfswagenattest

De mobiliteitsvergoeding biedt werknemers de mogelijkheid hun bedrijfswagen, die ook privé mag worden gebruiken, in te ruilen voor een loonvoordeel in geld met een bijzondere fiscale en sociale behandeling. Een aanvraag kan evenwel pas gebeuren wanneer de werknemer:

 • ten minste 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt bij de huidige werkgever,

 • in de 36 maanden voor de aanvraag minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever.

Bij verandering van werkgever zal sneller kunnen worden overgestapt op de mobiliteitsvergoeding. De informatie in het bedrijfswagenattest is evenwel nodig voor de nieuwe werkgever.


Het bedrijfswagenattest moet o.a. volgende inlichtingen bevatten:

 • de periode waarin de bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld;

 • de cataloguswaarde;

 • de CO²-uitstoot (in gr/km);

 • het type brandstof;

 • ...

Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page