top of page

Werkloosheid n.a.v. hevige regenval

De hevige regenval van de afgelopen dagen kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers niet mogelijk is, met schorsing tot gevolg.


Voor arbeiders kan werkloosheid slecht weer worden aangevraagd. Daarbij zijn er 4 voorwaarden die vervuld moeten zijn, om werkloosheid mogelijk te maken:

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk. (werknemer kan niet telewerken);

  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijv. opruimwerken);

  • De werknemer heeft voor die betrokken dag(en) geen verlof of recuperatie opgenomen;

  • De werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hij mag dus bijvoorbeeld niet reeds aan zijn dagtaak begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn).

Voor arbeiders of bedienden, die owv de weersomstandigheden niet op het werk raken, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van toepassing zijn. Daarvoor dienen onderstaande voorwaarden vervuld te zijn:

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk. (werknemer kan niet telewerken);

  • De werknemer heeft voor die dag niet reeds verlof of recuperatie genomen;

  • de werknemer heeft voor die dag geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hij mag zich dus niet reeds op weg naar het werk hebben begeven).

  • de werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken (bijv. eigen vervoermiddelen, alternatieve vervoermiddelen…)

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer, wordt de klassieke procedure gevolgd. Dit wil zeggen dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer naar de RVA moet versturen.

Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021 zal de tijdelijke werkloosheid evenwel ook zonder mededeling worden aanvaard.


Comentários


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page