top of page

Wie betaalt voor een feestdag bij ziekte?

Ononderbroken ziekteperiode

Valt de feestdag binnen de eerste 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekteperiode, dan betaalt u als werkgever deze feestdag.

Indien de feestdag echter na de 30ste kalenderdag na aanvang van de ziekteperiode valt, betaalt de mutualiteit deze.


Herval

Voor een werknemer die na een werkhervatting hervalt en opnieuw arbeidsongeschikt wordt, bent u als werkgever eveneens verplicht om de feestdag te betalen die binnen de 30 kalenderdagen van de tweede schorsing valt.

Slechts wanneer de werkhervatting beschouwd wordt als "mislukte poging tot werkhervatting", begint er geen nieuwe periode van 30 kalenderdagen te lopen en blijft de ongeschiktheidsperiode gewoon doorlopen.


Comments


Commenting has been turned off.
Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page