top of page

120 netto vrijwillige overuren voor alle sectoren

N.a.v. de coronamaatregelen, riep de regering bijkomend 120 netto vrijwillige overuren in het leven voor cruciale sectoren. Op die manier konden werknemers, die werden tewerkgesteld in sectoren die als "cruciaal" worden aanzien, naast de reguliere regeling van vrijwillige overuren, bijkomend 120 overuren presteren die werden uitbetaald zonder overloon of inhaalrust.


In het relanceplan, voorzien de sociale partners en de overheid nu voor de tweede helft van 2021 én 2022 120 bijkomende vrijwillige overuren in alle sectoren. Het quotum komt er bovenop het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren.

Zoals in de regeling van de cruciale sectoren, is op de bijkomende vrijwillige overuren geen overloon en inhaalrust van toepassing en tellen de uren niet mee voor de interne overurengrens. Daarnaast is het loon ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan belasting.


! werkgevers uit een cruciale sector zullen evenwel geen dubbel quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen uitbetalen . Uren die werden gepresteerd in de vrijwillige "corona" overuren-regeling dienen in mindering te worden gebracht van de relance-uren voor 2021. Enkel het saldo is dus beschikbaar tot 31 december 2021.


De formaliteiten blijven van toepassing:

  • voorafgaand schriftelijk akkoord van de werknemer voor een (hernieuwbare) periode van 6 maanden

Het akkoord moet betrekking hebben op het presteren van deze relance-uren. Enkel een schriftelijk akkoord met daarin de regeling van de vrijwillige "corona" overuren is geldig in deze context.


De regeling is echter op voorbehoud van publicatie. De finalisatie gebeurde nog niet owv het zomerreces. Het wetgevend kader is bijgevolg nog niet voorhanden, maar FOD WASO en de RSZ aanvaarden dat de maatregel reeds wordt toegepast .

De maatregel is van bepaalde duur en zal een einde nemen op 31 december 2022.

Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page