top of page

Vakantierechten bepalen

Om het recht op vakantie van een nieuwe werknemer te bepalen, moet de werkgever beschikken over informatie van zijn arbeid- en/of studieverleden.

Bediende

De werkgever zal aan de hand van vakantieattesten van elke werkgever waarvoor de nieuwe werknemer heeft gewerkt in het kalenderjaar van indiensttreding en het kalenderjaar ervoor, het aantal vakantiedagen waarop hij recht heeft kunnen vaststellen.

Het is aan de werkgever om deze attesten op te vragen onmiddellijk bij de indiensttreding om het risico te beperken op verlies van dit recht door de werknemer. Levert de werknemer deze attesten echter niet af, moet de werkgever geen vakantiedagen toekennen, noch vakantiegeld uitbetalen.

Arbeider

De betaling van vakantiegeld voor een arbeider gebeurt niet door de werkgever, maar door de Vakantiekas.

Wel zal de werkgever het aantal vakantiedagen moeten bepalen waarop de werknemer nog recht heeft. Dat zal hij kunnen bepalen door de arbeidsprestaties van het kalenderjaar van indiensttreding en het kalenderjaar ervoor na te gaan. De vakantieattesten zoals deze voor bedienden bestaat, zijn er niet voor arbeiders. Om het arbeidsverleden alsnog te achterhalen wordt daarop gebruik gemaakt van tewerkstellingsattesten, vroegere arbeidsovereenkomsten, vakantiecheques, het woord van de werknemer,...

Nagaan jeugdvakantie/seniorvakantie

Komt er een jongere in dienst in de loop van het jaar waarin hij is afgestudeerd, is het mogelijk dat hij recht heeft op jeugdvakantie. Voor de werknemer levert dit extra vakantiedagen en -geld op.

Klik hier voor meer informatie over jeugdvakantie.

Ook oudere werknemers, die zich na een periode zonder prestaties opnieuw op de arbeidsmarkt begeven, kunnen van 4 weken seniorvakantie genieten die wordt vergoed door de RVA. Het gaat om werknemers vanaf 50 jaar die aan de nodige voorwaarden voldoen.

Klik hier voor meer informatie over seniorvakantie.

Aanvullende vakantie

Werknemers die in het vakantiejaar geen of onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd kunnen aanvullende vakantie vragen, zodat zij effectief vakantie kunnen nemen in de loop van hetzelfde kalenderjaar als dat waarin ze prestatie hebben aangevat of hervat. Dit systeem laat toe dat iedere werknemer in het eerste jaar van tewerkstelling toch betaalde vakantie kan opnemen.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page