top of page

Nieuwe sectoren flexijob in 2024?

U kan een flexijob aanwerven, afhankelijk van uw paritair comité. Vanaf 01.01.2024 komen daar een aantal sectoren bij


Het voordeel van flexijobs zegt de naam zelf al, u kan ze flexibel inzetten én ook financieel is dit interessant, omdat de werknemers netto meer van hun flexi-uren overhouden.

Maar.. niet alle werkgever kunnen hier gebruik van maken. Dat hangt namelijk af van het paritair comité waaronder de werkgever resorteert. Momenteel zijn flexi’s beperkt tot de volgende sectoren:

PC 118.03: het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij, uitgezonderd industriële bakkerijen (RSZ-werkgeverscategorie 258);

PC 119: het paritair comité voor de handel in voedingswaren;

PC 201: het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel;

PC 202: het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

PC 202.01: het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;

PC 302: het paritair comité voor de horeca;

PC 311: het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;

PC 312: het paritair comité voor de warenhuizen;

PC 314: het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

PC 322: het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder een van de bovenstaande PC’s;

PC 118: het paritair comité voor de voedingsnijverheid met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels;

PC 223: het paritair comité voor de sport;

PC 303.03: het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

PC 304: het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies;

PC 330: de zorgsector (hier wordt er wel gekeken naar de NACE-code, het is niet de volledige zorgsector die in aanmerking komt, bv. niet de kinderopvang).

Vanaf 01.01.2024 zouden daar 12 sectoren bijkomen.

Zo besliste de federale regering om in onderstaande sectoren flexijobs mogelijk te maken vanaf 1 januari 2024. Belangrijk, dat moet wel nog in de wetgeving opgenomen worden.

  • bepaalde deelsectoren van de voedingsnijverheid;

- industriële en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de

consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij (PC 118.03)

- brouwerijen en mouterijen (PC 118.07)

- drankennijverheid (PC 118.08)

- groentenijverheid (PC 118.09)

- vruchtennijverheid (PC 118.10)

- vleesnijverheid (PC 118.11)

- zuivelproducten (PC 118.12)

- chocoladefabrieken - suikerbakkerij (PC 118.14)

- aardappelverwerkende nijverheid (PC 118.21)

- aardappelschilbedrijven (PC 118.22)

  • de sector voor vervoer en logistiek; pc 140.01

  • de sector van de begrafenisondernemingen; pc 320

  • de autosector; pc 112

  • de evenementensector; NACE-codes zullen specifiek zijn!

  • de verhuissector; pc 140.05

  • de sector van de rijscholen; NACE code 85.531 onder PC 200

  • de immosector; pc 323

  • de land- en tuinbouw. pc 132, 144 en 145Een belangrijke nuance daarbij is dat de 12 sectoren de mogelijkheid hebben om de flexi’s toch uit te sluiten. Het gaat dus om een ‘opt-out’-systeem die mogelijk blijft via een sectorale cao.


En wat met andere sectoren? Voor andere sectoren bestaat er een mogelijkheid van een ‘opt-in’-systeem dat ook via een sectorale cao moet gebeuren. Dat betekent dat elke sector de mogelijkheid heeft om het flexijobsysteem in te voeren.

Niet elke werkgever kan een flexiwerknemer in dienst nemen. Aanvankelijk was het enkel in de horeca mogelijk, maar momenteel kunnen al heel wat meer sectoren er gebruik van maken. Vanaf 2024 zou de lijst van sectoren nog uitgebreid worden met 12 sectoren, tenzij ze zelf anders beslissen (zgn. opt-out). Ook andere sectoren kunnen aansluiten, maar dan moet het paritair comité dat uitdrukkelijk beslissen (zgn. opt-in).댓글


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page