top of page

Eindejaarsgeschenk: fiscus en RSZ opnieuw op 1 lijn

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming. Enige tijd bestond er een onduidelijkheid betreffende het te hanteren maximumbedrag wegens een ongelijkheid in de sociale en fiscale regels maar dit is nu van de baan. RSZ en fiscus hanteren voortaan een maximumbedrag van € 40,00 i.p.v. € 35,00 voor geschenkcheques.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page