top of page

Fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180

Een werknemer kan jaarlijks voortaan 180 fiscaal voordelige overuren presteren. De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 verhoogt het overurenquotum dat een fiscaal gunstregime geniet van 130 naar 180.

Gunstregime voor overuren?

De bezoldiging die aanleiding geeft tot de betaling van overloon of tot de betaling van de 20%-toeslag in de bouwsector geniet een fiscaal gunstregime. Het voordeel geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Voordeel voor de werknemer

De werknemer geniet een belastingvermindering. Deze wordt verrekend in de bedrijfsvoorheffing.

De vermindering bedraagt:

  • 66,81 % van het bruto bedrag dat als berekeningsgrondslag dient voor de berekening van de overurentoeslag (bij wettelijke overurentoeslag van 20 %);

  • 57,75 % van het bruto bedrag dat als berekeningsgrondslag dient voor de berekening van de overurentoeslag (bij wettelijke overurentoeslag van 50 of 100 %).

Voordeel voor de werkgever

De werkgever zal een deel van de ingehouden en verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten aan de fiscus.

De werkgever moet de bedrijfsvoorheffing volledig inhouden maar:

  • 32,19 % van het bruto bedrag dat als berekeningsgrondslag dient voor de berekening van de overwerktoeslag (bij wettelijke overurentoeslag van 20%);

  • 41,25 % van het bruto bedrag dat als berekeningsgrondslag dient voor de berekening van de overwerktoeslag (bij wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 %)

dienen niet te worden doorgestort.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page