top of page

Vrijwillige overuren van 100 naar 120


Vanaf 23.04.2019 werd d.m.v. cao nr. 129 het krediet van vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 vrijwillige overuren op jaarbasis. Voordien was het krediet van vrijwillige overuren vastgesteld op 100. Deze verhoging tot 120 vrijwillige overuren doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de sector deze grens nog kan optrekken via een sector-cao (vb. tot 360 vrijwillige overuren in PC 302.00).

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page