top of page

Detachering naar Nederland - meldingsplicht vanaf 01.03.2020

Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers uit de EER en zelfstandigen hun werkzaamheden in Nederland voorafgaandelijk aanmelden. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld.

Toepassingsgebied

Werkgevers (dienstverrichters) uit één van de lidstaten van de EER of Zwitserland zijn verplicht om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf te melden via het Nederlandse meldloket.

Ook zelfstandigen moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen melden.

uitzonderingen

Een aantal specifieke gevallen worden vrijgesteld van de meldingsplicht. Zo moet een buitenlandse werkgever bijvoorbeeld geen melding doen voor zijn werknemers die machines of apparatuur in Nederland komen installeren of herstellen. Werknemers die naar Nederland komen voor wetenschappelijke congressen of zakelijke besprekingen (bijvoorbeeld sluiten van contract) moeten ook niet gemeld worden bij de Nederlandse overheid. Ook de transportsector kent enkele uitzonderingen. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht en is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding.Volgende sectoren/ activiteiten uit de transportsector zijn vrijgesteld van de meldingsplicht:

H Vervoer en opslag, de groepen (SBI- codes):

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);

  • 49.2 Goederenvervoer per spoor;

  • 49.3 Personenvervoer over de weg;

  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;

  • 50 Vervoer over water;

  • 51 Luchtvaart;

  • 53 Post en koeriers.

Werkzaamheden in de andere categorieën, dienen wel te worden aangemeld.

Kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers hebben de mogelijkheid om een jaarmelding te doen. Dit kan echter enkel indien ze:·

  • vlakbij Nederland gelegen zijn en;·

  • al personeel gedetacheerd hebben in het voorgaande kalenderjaar.


Via online meldloket

De melding moet verplicht elektronisch gebeuren via het Nederlandse online meldloket.

De werkgever moet onder andere volgende gegevens bij de melding meegeven:

· de identiteitsgegevens van de werkgever, de gedetacheerde werknemers en de Nederlandse klant;

· de identiteitsgegevens van de

contactpersoon (zie hieronder);

· de sector waarin de activiteiten in

Nederland worden uitgevoerd;

· de verwachte duur van de prestaties in Nederland;

· het A1-document dat attesteert dat de sociale bijdragen in het land van oorsprong zijn

betaald.

Sancties

Werkgevers en hun klanten die deze voorafgaande meldingsplicht naast zich neerleggen, riskeren zware sancties.

Het basisbedrag van de boete bedraagt 12.000 EUR per overtreding.

Contactpersoon

De nieuwe meldingsplicht komt bovenop de bestaande verplichting voor detacherende ondernemingen om een contactpersoon in Nederland aan te stellen. De gedetacheerde werknemer zelf kan de contactpersoon zijn.

Hij is het aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid en controlediensten. Hij moet een aantal documenten (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, loonbrieven of arbeidstijdsoverzichten) bijhouden en kunnen voorleggen wanneer de inspectie hiernaar vraagt.

Inwerkingtreding

De meldingsplicht gaat in voor nieuwe opdrachten vanaf 1 maart 2020. Lopende opdrachten hoeven niet gemeld te worden, behalve bij verlenging na 1 maart 2020.

Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page