top of page

Covid-19 - Klein verlet voor vaccinatie

Het parlement keurde recent een wet goed die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. De wet zal in werking treden de dag waarop zij wordt gepubliceerd in het Staatsblad.

Voorlopig is de wet nog niet gepubliceerd en dus nog niet van kracht.


Wat?

Het komt erop neer dat de werknemer zonder loonverlies van het werk afwezig mag zijn, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.


Wie?

De wet is van toepassing op alle werknemers die met een werkgever verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Het gaat dus ook over jobstudenten en uitzendkrachten.

Leerlingen, stagiairs en vrijwilligers vallen niet onder de wet, aangezien zij niet worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst. Het is mogelijk dat de bevoegde beleidsniveaus nog zullen beslissen om voor hen een gelijkaardig recht in te voeren.


Duurtijd?

De werknemer beschikt over het recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Dat wil zeggen, de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum, en de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.


Formaliteiten?

De werknemer moet de werkgever op voorhand verwittigen van de afwezigheid. Hij doet dit zo spoedig mogelijk, van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor hem bekend is.

De werknemer kan uiteraard ook steeds beslissen om geen klein verlet uit te oefenen en voor de dag van vaccinatie een gewone dag vakantieverlof op te nemen. In dat geval zijn de regels van het vaccinatieverlof niet van toepassing.

De werknemer heeft ook geen recht op klein verlet wanneer hij zich laat vaccineren buiten de werkuren.


U kan als werkgever de werknemer verzoeken te bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dit gebeurt door het document te tonen dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Als de afspraak bevestiging deze gegevens niet vermeldt, dient in de plaats daarvan de uitnodiging tot vaccinatie te worden voorgelegd.


De werkgever mag de informatie die hij aldus te zien krijgt alleen maar gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet.


I.k.v. gegevensbescherming niet toegestaan een kopie te maken of vragen van de afspraak. U mag als werkgever niet de reden van het klein verlet vermelden, noch op enige wijze registreren dat de werknemer mogelijks gezondheidsproblemen heeft.


Wil u uw werknemers motiveren om zich te laten vaccineren? Lees hier ons artikel over een vaccinatiebonus.


Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page