Arbeidsongeschikt tijdens de opzeggingstermijn, schorst dit de termijn?

Het is van belang een onderscheid te maken tussen volgende situaties:


Heeft de werknemer zijn ontslag gegeven, dan zal de opzegperiode niet verlengd worden met het aantal afwezigheidsdagen voor ziekte en neemt de overeenkomst bijgevolg een eidne op de datum waarop de opzegtermijn afloopt.


Heeft u als werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd, wordt de opzegtermijn verlengd met het aantal ziektedagen. U zal als werkgever bijgevolg de lasten dragen van zowel het gewaarborgd loon bij ziekte als de dagen die bij de opzegtermijn worden geteld omwille van de ziekte.Uitgelichte Posts
Recente Posts