top of page

Enkel nog elektrische bedrijfswagens binnen uw onderneming?

Stel, u denkt eraan, ikv de toekomstplannen van de regering om de fiscale aftrek op termijn te beperken tot enkel elektrische wagens, de carpolicy binnen uw onderneming hierop eenzijdig aan te passen. Kan dat zomaar?


Alles lijkt erop dat de regering wil aansturen op elektrische wagens (binnen ondernemingen). Elektrische wagen zijn thans al fiscaal voordeliger en in de toekomst, zou de regering de fiscale aantrekkelijkheid daarvan nog willen versterken. U denkt er, al dan niet o.w.v. fiscale redenen, misschien aan om u wagenpark te vergroenen. De kans bestaat echter dat niet al u werknemers hiermee akkoord zullen gaan. Kan u zoiets zonder meer opleggen in een bestaande carpolicy?


Een wagen die terbeschikkinggesteld wordt aan werknemers die deze ook voor privédoeleinden kunnen gebruiken, zal een onderdeel van het loon uitmaken. Dat maakt dat het niet mogelijk is om deze eenzijdig te wijzigen. Doet u zoiets toch, kan u werknemer o.w.v. eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde, een verbrekingsvergoeding vorderen (omdat geoordeeld wordt dat u de arbeidsovereenkomst verbroken heeft, door deze essentiële wijziging). Een andere optie is dat de werknemer een ontbinding van zijn contract vraagt of een compensatie van het loonverlies.


Het is dus van belang dat u uw werknemers meeneemt in uw plannen om het wagenpark van de onderneming te vergroenen, zodat ze instemmen met de nodige wijzigingen die u hiervoor wenst aan te brengen.


Een 'bijkomstige' wijziging, is daarentegen wel mogelijk. Ook eenzijdig. Zaken als het voordeel (privégebruik wagen), de toekenningsvoorwaarden,.. vallen hier echter niet onder - dit zijn essentiële voorwaarden. Met wijzigingen in dergelijke zaken zullen werknemers dan ook akkoord moeten gaan. Wel mogelijk, is dat u nu reeds in uw carpolicy de bepaling opneemt dat het soort brandstof wordt bepaald door de werkgever. Zo zal u in de toekomst de mogelijkheid hebben om eenzijdig te bepalen of er een elektrisch voertuig wordt toegekend.
Comments


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page