top of page

Impact maatregelen van begrotingsgesprekken voor werkgevers

De federale regering ronde recent de begrotingsgesprekken voor 2022 af. Daarin werden heel wat maatregelen afgekondigd, die een impact zullen hebben voor werkgevers. Ontwerpteksten en meer duidelijkheid over de manier waarop de regeringsbeslissingen concreet vorm zullen krijgen, zullen vermoedelijk snel volgen.


1. Plan tegen arbeidsongeschiktheid

 • Werknemers die kort ziek zijn, zullen binnenkort geen doktersbriefje meer nodig hebben voor 1 afwezigheidsdag, zolang het maximum om drie keer per jaar gaat. Na de derde keer, wanneer de ziekte langer dan 1 dag duurt, zal er wel een attest nodig zijn. In kleine en middelgrote ondernemingen is deze regel niet van toepassing en blijft het ziekteattest vanaf de eerste dag van toepassing.

 • Om het aantal langdurig zieken te verminderen, neemt de regering de volgende maatregelen:

  • verplichte vragenlijst met mogelijkheden om terug aan de slag te gaan invullen voor werknemers

  • verplichting voor bedrijven om aan te tonen dat er voldoende moeite wordt gedaan om werknemers opnieuw te reïntegreren (+50 werknemers)

  • sanctie van 2,5% loonmassa gedurende een kwartaal wanneer er bovenmatig veel zieken zijn (+50 werknemers)

  • huisartsen kunnen op vrijwillige basis doorgeven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren / welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden

  • ziekenfondsen en arbeidsmarktbemiddelaars (VDAB, FOREM, Actiris) kunnen een sanctie oplopen als ze te weinig mensen aan de slag helpen

  • extra geld voor de gewesten van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden.

2. Hervorming arbeidsmarkt

 • Vierdagenweek: volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen te presteren. Men gaat hierover wel nog advies vragen bij de sociale partners

 • Ontslagvergoeding: in bepaalde ontslagsituaties zal de ontslagvergoeding deels worden ingezet voor opleiding

 • Individueel opleidingsrecht van 5 dagen: individueel recht 5 dagen opleiding per jaar

 • E-commerce: versoepeling nachtarbeid in de e-commerce wordt overgelaten aan overleg met de sociale partners. Zij krijgen tot 1 maart 2022 om een akkoord te vinden

 • Interregionale mobiliteit van werklozen: stimuli voor Waalse of Brusselse werklozen om in Vlaanderen aan de slag te gaan.

 • Grotere autonomie arbeidsmarktbeleid: meer opties voor regio's om hun arbeidsmarktbeleid af te stemmen op hun specifieke noden

 • Plan knelpuntvacatures: Specifiek plan om knelpuntvacatures aan te pakken (oa de combinatie van werkloosheidsuitkeringen en het werken in een knelpuntberoep)

3. Fiscale maatregelen

 • Verlaging bijzondere bijdrage sociale zekerheid: De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) zal geleidelijk aan uitdoven in vier fases: 2022, 2024, 2026 en 2028.

 • Hervorming systeem bedrijfsvoorheffing: Men streeft naar meer nettoloon per maand ipv een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.

 • Hogere fiscale aftrek kinderopvang: Verhoging aftrek kinderopvang tot 14 euro per dag en per kind. Momenteel bedraagt die aftrek 13 euro. Dit is een tweede verhoging in een jaar tijd

 • Versterking strijd fiscale fraude: aanwerving van extra fraudespeurders

4. Maatregelen inzake sociale zekerheid

 • Hogere sociale bijdragen beroepssporters

 • Aanwerving eerste werknemer zonder RSZ-bijdragenComentarios


Uitgelichte Posts
Recente Posts
Archief
Zoeken Via Tags
Volg Ons
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page